Wij zijn verheugd te kunnen mededelen dat wij, onder voorbehoud van de op dat moment geldende richtlijnen van het RIVM, op zaterdag 25 juli (de oorspronkelijke datum van onze fokdag) een veulenkeuring kunnen organiseren. De veulenkeuring zal plaatsvinden bij het Swarte Paert in de Hemrik. We hebben toestemming van de gemeente om conform het protocol de veulenkeuring te organiseren. Het protocol is terug te vinden op onze website www.itfryskegreidhynder.nl

Op dit moment zijn we druk bezig met de voorbereidingen om te zorgen dat we conform de richtlijnen van het RIVM en het protocol er een mooie dag van kunnen maken. Hoe alles er precies uit gaat zien is nog niet duidelijk; daar wordt nu hard aan gewerkt en nadere informatie hierover volgt. De volgende zaken zijn al wél duidelijk:

  • We dienen het protocol strikt te volgen
  • Publiek is niet toegestaan
  • Opgave is alleen mogelijk via de site van het KFPS
  • Er kunnen maximaal 60 veulens per dag gekeurd worden (leden hebben voorrang op niet-leden)
  • Er wordt een tijdschema gehanteerd dat strikt gevolgd dient te worden.
  • Maximaal 4 mensen per paard mogen aanwezig zijn (geen kijkers!)

Zodra er meer informatie bekend is zullen we u hierover informeren.

 

Download hier het protocol