Lid worden

Het lidmaatschap van it Fryske Greidhynder kost slechts 40 euro per jaar. Om lid te worden van de leukste en meest actieve fokvereniging van het Friese paard hoeft u alleen het onderstaande formulier in te vullen, te ondertekenen en op te sturen (of mailen) naar de ledenadministratie van it Fryske Greidhynder,

P/a Petra Boersma
it Harspit 17
8494 PR Nes

U kunt het formulier ook digitaal, ingescand sturen naar: petra.itfryskegreidhynder@outlook.com.

Het lidmaatschap gaat in op het moment dat het aanmeldingsformulier volledig ingevuld en ondertekend is ontvangen bij de ledenadministratie van it Fryske Greidhynder.

De duur van het lidmaatschap is voor een heel  kalenderjaar. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren met inachtneming van de opzegtermijn van tenminste 1 maand voor het einde van het kalenderjaar.

Gaat het lidmaatschap in voor de jaarlijkse fokdag, dan wordt het volledige bedrag aan contributie in rekening gebracht. Wordt men na de jaarlijkse fokdag lid, dan is de helft van de jaarlijkse contributie verschuldigd.

De privacyverklaring van onze fokvereniging kunt u hier downloaden: privacyverklaring (pdf)

Klik op onderstaande afbeelding om het pdf-document te downloaden, het document kunt u op uw computer invullen.