Wij konden onze handen dichtknijpen op de fokdag. Niet alleen wat het weer en onze beste kampioenen betreft maar ook qua resultaten bij de driejarigen. Hier waren de resultaten weer zoals bij een fokvereniging als It Fryske Greidhynder verwacht mag worden: iets meer dan 42% is ster geworden. Ook het sterpercentage bij de rubriek voor graadverhoging benaderde de 40% en dat is fantastisch.

In de middagrubriek tuigen voor uitzending naar de Centrale Keuring om de Pavo-Fryso bokaal waren de resultaten prima. Alle acht deelnemers mogen deelnemen aan de CK!

Hoe anders het met het weer had kunnen zijn bleek pas aan het eind van de dag bij de finale om de zilveren zweep. De die-hards gingen de strijd aan en moesten nadat de zweep was uitgereikt aan Jolanda Schreuder met Douwe fan R. door de stromende regen en de storm hun toevlucht zoeken op het achterterrein. Tegen de verwachting in hebben wij dus alle rubrieken ‘gewoon’ kunnen afwerken. Geluk kun je afdwingen zegt men en ik denk dat wij dat met zijn allen hebben gedaan!