Een aantal leden heeft de vereniging een machtiging gegeven voor het incasseren van de contributie. 8 juni 2016 vindt deze incasso plaats en wordt er € 40,00 van uw rekening afgeschreven voor de contributie van 2016.

Er zijn nog een aantal leden die, na overname van de Frieslandbank hun rekeningnummer niet gewijzigd hebben. Zij krijgen daarover een brief, maar u kunt natuurlijk ook zelf wijzigingen doorgeven op evelien@itfryskegreidhynder.nl of via telefoonnummer 06-21843798.

M.vr.gr. Evelien Sissingh