Beste leden,

Hierbij ontvangen jullie de officiële uitnodiging en de stukken voor onze ALV op 25 maart a.s. in de Post te Aldeboarn.  Helaas zijn de financiële stukken van 2020 en 2021 nog niet helemaal gereed. Deze zullen zo spoedig mogelijk nagestuurd worden. We hopen op een grote opkomst en een ouderwets gezellige avond.

In de aankondiging van de ALV hebben we u gevraagd om een enquête in te vullen. Mocht u het vergeten zijn, er nog niet aan toegekomen zijn of om een andere reden de enquête nog niet ingevuld hebben, dan kan dat als nog! U hebt nog tot 20 maart de tijd om de enquête in te vullen. De mening van onze leden is voor ons als bestuur van grote waarde!

Hier treft u nogmaals de link aan naar de enquête:  https://www.survio.com/survey/d/F3X4Q7M1V2S4H2M9C

Graag tot ziens op de 25ste in de Post te Aldeboarn!

Met vriendelijke groet namens het bestuur,