Ons verenigingsblad Optal komt 3x per jaar uit en het samenstellen, maken van kopie en dergelijke ligt nu in de handen van twee personen. Vanwege het motto “vele handen maken licht werk” zijn wij op zoek naar meer enthousiaste handjes. Heb jij interesse om mee te werken aan de uitgave van de Optal, het leukste verenigingsblad van Friesland? Stuur dan een mailtje naar het bestuur: bestuur@itfryskegreidhynder.nl.