Deelnemers, eigenaren – en fokkers – van de paarden zullen, tezamen met de paarden, vermeld worden in de uitslagen van de fokdagen van it Fryske Greidhynder. Deze uitslagen zullen openbaar gepubliceerd worden. Tijdens de fokdagen zullen er ook foto’s gemaakt worden. De foto’s kunnen gepubliceerd worden op onze website, www.itfryskegreidhynder.nl en in ons ledenblad “Op tal”. Ook kunnen zij voor andere verenigingsdoeleinden worden gebruikt.

Wanneer men bezwaar heeft tegen bovengenoemde publicaties, kan dit voor 25 juli 2018 kenbaar gemaakt worden via het e-mailadres: bestuur@itfryskegreidhynder.nl