De weersvoorspellingen zijn dat het op de dagen van de fokdag van It Fryske Greidhynder (27 t/m 29 juli a.s.) zeer warm zal zijn. Daarom is uit het oogpunt van het welzijn van mens en dier besloten het programma van de fokdag te wijzigen. Eén en ander in overleg met het stamboek, de gemeente en het FCD en met in acht name van het ‘Protocol extreme weersomstandigheden voor paarden’ van de Sectorraad Paarden.

In hoofdlijnen komt het er op neer dat het bestuur en de fokdagcommissie zeer blij zijn te melden dat door de coöperatieve medewerking van het stamboek, alle juryleden, vrijwilligers en de mensen van het FCD, op enkele shows na, alle onderdelen van het evenement doorgang kunnen vinden! Het programma zal wel gewijzigd worden zodat er op het heetst van de dag, globaal tussen 12.30 en 16.00 uur, geen activiteiten zijn.

Dit houdt in dat het bestuur, de fokdagcommissie en de dressuurcommissie behoorlijk aan het schuiven moesten in het programma. De keuring op vrijdagmiddag wordt verschoven naar vrijdagochtend (aanvang 7.00 uur), de keuring op zaterdag start om 7.00 uur, de kampioenskeuring van de veulens en de enters en twenters vindt direct na de rubrieken plaats, de overige kampioenskeuringen vinden plaats aan het eind van de ochtend, de selectie voor de Pavo Fryso Bokaal dressuur wordt verreden op vrijdagochtend vanaf 7.30 uur in de binnenbak van het FCD, de selectie voor de Pavo Fryso Bokaal tuigen wordt verreden op zaterdag vanaf 16.30 uur, evenals de rubrieken bestgaand rijpaard (rubriek C en D).

De dressuurwedstrijden vinden plaats op vrijdagochtend (B + fokdagrubriek B ongeregistreerd; 9.00 uur), vrijdagavond (Z1 + Z2 + ZZL + M1 + M2; 18.00 uur), zondagochtend (L1 en mennen B + Z + ZZ; 9.00 uur) en zondagavond (L2 en mennen L + M; 18.00 uur).

Het aangepaste programma is bijgevoegd en/of te downloaden via de website van It Fryske Greidhynder ( www.itfryskegreidhynder.nl ).

Wij hopen hierin een ieder (en niet in de laatste plaats de paarden) tegemoet te komen en zien u graag op onze fokdag!

 

Met vriendelijke groet,

Bestuur It Fryske Greidhynder

 

Download: Nieuw tijdsschema ivm weersomstandigheden 25-7-2018