Wijziging deelname kampioenskeuringen fokdagen in relatie tot het lidmaatschap van de  fokvereniging “It Fryske Greidhynder”.

Met ingang van januari 2018 geldt de volgende regeling, wat betreft deelname aan de kampioenskeuringen, tijdens de fokdagen van onze vereniging:

Alleen leden die op 1 januari van het jaar, waarin de fokdag plaatsvindt, lid zijn van onze vereniging, kunnen deelnemen aan de kampioenskeuring.

B.v. : Als men op 1 mei 2018 lid wordt van de fokvereniging is het in dat jaar niet mogelijk om uitgenodigd te worden voor een eventuele kampioenskeuring. Deelname aan de reguliere keuringen is natuurlijk wel mogelijk. In het jaar 2019 kan men dan wel meedoen aan de kampioenskeuring.

Door deze regel, die door meerdere fokverenigingen wordt toegepast, wil de fokvereniging voorkomen dat mensen met een eventueel kampioenswaardig paard kort voor de fokdag of zelfs tijdens de fokdag nog snel lid worden en dan na de keuring hun lidmaatschap weer opzeggen. Daarnaast is dan op de fokdag voor de jury en de toeschouwers duidelijk welk paard wel en welk paard niet in aanmerking komt voor eventuele deelname aan de kampioenskeuring.

Uiteraard zijn we ontzettend blij met ieder nieuw lid!