It giet oan!

Wij zijn verheugd te kunnen mededelen dat wij, onder voorbehoud van de op dat moment geldende richtlijnen van het RIVM, op vrijdag 23 juli 2021, zaterdag 24 juli 2021 en zondag 25 juli 2021 onze fokdag kunnen organiseren. De keuringen van zowel de veulens als de overige paarden op respectievelijk vrijdag 24 en 25 juli, zullen plaatsvinden op het buitenterrein van het FCD in Drachten. Ook de menselectiewedstrijd voor de Outdoor Competitie zal hier zondagmorgen 25 juli 2021 plaatsvinden. Selectie voor Pavo/Fryso dressuurcompetitie zal worden georganiseerd op zaterdagavond 24 juli 2021 vanaf 18.00 uur bij het Swarte Paert in de Hemrik.

Op dit moment is nog niet duidelijk aan welk protocol met richtlijnen wij ons moeten conformeren. Het dan geldende protocol zal terug te vinden zijn op onze website www.itfryskegreidhynder.nl en wordt u ook per mail toegezonden.

Op dit moment zijn we druk bezig met de voorbereidingen om te zorgen dat we conform de richtlijnen van het RIVM en het protocol er een mooie dag van kunnen maken. Hoe alles er precies uit gaat zien is nog niet duidelijk; daar wordt nu hard aan gewerkt en nadere informatie hierover volgt. De volgende zaken zijn al wél duidelijk:

 • We dienen dan geldende protocol strikt te volgen
 • De basis Corona regels zijn van kracht:
  • Houdt 1,5 m afstand
  • Blijf thuis bij klachten
  • Binnen mondkapjesplicht
 • Opgave voor deelname aan de keuring is alleen mogelijk via de site van het KFPS
 • Veulens worden alleen op vrijdag 23 juli ‘s middag gekeurd met aansluitend kampioenskeuring hengst- en merrieveulens. Overige kampioenskeuringen vinden plaats op zaterdag.*
 • Er wordt een tijdschema gehanteerd dat strikt gevolgd dient te worden.
 • Opgave middagprogramma kan via mail (itfryskegreidhynder@outlook.com)

Onder vermelding van rubriek, naam paard, afstamming paard, geboortedatum paard, eigenaar paard, naam rijder/menner.

*Van alle rubrieken zijn de beide hoogstgeplaatste paarden met tenminste een 1e premie

gerechtigd deel te nemen aan de kampioenskeuring. Kampioenschap veulens vindt plaats op vrijdag en van de overige rubrieken  incl. dagkampioenschap op de zaterdag, mits Corona-maatregelen dit toelaten. Eigenaar moet lid zijn van It Fryske Greidhynder vanaf peildatum 1 januari 2021 of langer om deel te kunnen nemen aan de kampioenskeuring. Eigenaar, zoals vermeld in de fokdagcatalogus, is hierin leidend.

Sluitingsdatum voor aangifte fokdag is 23 juni 2021

Zodra er meer informatie bekend is, zullen we u hierover via mail en website informeren.

 

Download het vraagprogramma (klik op de link hieronder)

VRAAGPROGRAMMA FOKDAG 2021