Op 24-7-2019 om 22:07 uur hebben wij onze leden de volgende mail gestuurd inzake wijziging van de fokdag 2019.

wellicht bent u via andere kanalen reeds geïnformeerd over de wijzigingen in het programma van de fokdag op vrijdag 26 en zaterdag 27 juli. Maar omdat wij iedereen graag willen informeren hebben wij gemeend ook onze eigen leden hierover separaat in te lichten.
Het bestuur en de fokdagcommissie heeft, gezien de verwachte weersomstandigheden en de daarbij gepaarde hoge temperatuursverwachtingen, besloten om het programma voor de fokdag te wijzigen.

De shows en de rubrieken voor bestgaand rijpaard zullen komen te vervallen.

Het gewijzigde programma treft u aan in de bijlage.

Wij willen u vragen de website van het KFPS, it Fryske Greidhynder en de Facebookpagina van it Fryske Greidhynder de komende dagen in de gaten te houden en de informatie zoveel mogelijk te delen.

Wij hopen op uw begrip voor de ontstane situatie en hopen hierin zowel mens als dier tegemoet te komen en zien u graag op onze fokdag!

download aangepast tijdschema fokdag 2019 in pdf