Beste leden,
Gezien de huidige ontwikkelingen op het gebied van Corona lijkt het ons als bestuur niet verstandig om de geplande ALV voor 30 oktober door te laten gaan. We hebben dan ook besloten om de ALV van it Fryske Greidhynder te annuleren. Wellicht kunnen we, wanneer de situatie in positieve zin verandert v.w.b. Corona, op een later moment de ALV van 2020 evt. combineren met de ALV van 2021. We houden u hiervan op de hoogte.
Bestuur ’t Fryske Greidhynder