Beste leden,

Hierbij ontvangen jullie de officiële uitnodiging voor onze ALV op 3 maart a.s. in de Post te Aldeboarn.

Na afloop van de vergadering is Marije Steensma (onderzoek bloedspreiding binnen het KFPS) aanwezig om vragen te beantwoorden en een toelichting te geven.

Graag tot ziens in de Post te Aldeboarn, op 3 maart aanstaande.

Met vriendelijke groet namens het bestuur,