Maandelijkse archieven: februari 2019

Algemene ledenvergadering 15 maart 2019

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Hierbij nodigen wij u en uw huisgenoten van harte uit tot het bijwonen van onze algemene ledenvergadering op vrijdag 15 maart 2018 om 20.00 uur. De vergadering wordt gehouden in Hotel Café Restaurant De Post (voorheen It Fryske Hynder), Doelhof 3 te Aldeboarn. Agenda 1.    Opening 2.    Mededelingen en ingekomen stukken 3.   […]