Digitale opgave Fokdag

Ook dit keuringsseizoen kunnen veulens en paarden digitaal via de KFPS-website (www.kfps.nl) aangemeld worden voor de fokdag. KFPS-leden kunnen alleen paarden aanmelden die op hun naam zijn geregistreerd.

Het aanmelden van een paard/veulen gaat als volgt in z’n werk:

1. In het menu ‘mijn KFPS’ kan ingelogd worden op de website, met het lidnummer en de door het KFPS verstrekte inlogcode
Op het scherm verschijnt een lijst van alle op naam van het betreffende lid geregistreerde paarden. Vervolgens moet het aan te melden paard aangeklikt worden
2. In het aanmeldformulier dat nu verschijnt, moet het volgende worden ingevoerd:
a. E-mail adres **
b. Er kan aangegeven worden of in de catalogus aangegeven moet worden of het paard te koop is.
c. De machtiging moet op ‘ja’ gezet worden
d. Een bank of gironummer moet worden ingevoerd **
e. Er moet een keuze gemaakt worden voor een van de keuringen in de lijst: gewenste keuring aanvinken
f. Onder aan het formulier moet ‘aanmelden’ geklikt worden
** In het geval een e-mail adres of een bank of gironummer bij het KFPS bekend is, wordt deze automatisch op het formulier aangegeven. Het is belangrijk om deze gegevens nauwkeurig op juistheid te controleren. Na aanmelding, wordt op het scherm vermeld of de aanmelding gelukt is of wordt aangegeven of het formulier onjuist en/of onvolledig is ingevuld. Als een aanmelding verwerkt is, ontvangt de aanmelder een e-mail met een bevestiging van de aanmelding. Het is daarnaast mogelijk om in het menu ‘keuringen en testen’ bij het item ‘aanstaande keuringen’ te kijken of het paard voor de juiste keuring is aangemeld.

Opgave-formulieren fokdag downloaden:
Via de KFPS-website of de site van It Fryske Greidhynder kunnen ook de opgave-formulieren gedownload worden. Dit betreft zowel de opgave-formulieren voor de keuringsrubrieken als de formulieren voor het middagprogramma.

Belangrijk om te weten voor deze keuring

Keuringsgeld en afmelden van een paard:
Indien u uw paard afmeldt voor de keuring, bent u het KFPS wel keuringgeld verschuldigd. Het betreft alle afmeldingen die gedaan worden in de laatste 3 weken voor de keuringsdatum en natuurlijk de afmeldingen op de keuringsdag zelf. Kunt u echter binnen 2 werkdagen na de keuring een geldige dierenartsverklaring overleggen aan het stamboekkantoor, dan zal geen keuringgeld in rekening worden gebracht. Voor de afmeldingen zonder geldige (en tijdige ingeleverde) dierenartsverklaring, zal het keuringsgeld in rekening worden gebracht. De regel geldt zowel voor de door het stamboek georganiseerde keuringen, de veulenkeuringen en de fokdagen.

Enters niet op ijzers:
Het KFPS staat niet toe dat enters op ijzers worden gekeurd. Ook op fokdagen is dit niet toegestaan.

Toiletteren:
De zwarte kleur en het behang maken deel uit van het rastype. Het verven of het op andere manier zwart(er) maken van vacht of behang is niet toegestaan. Het toevoegen van haren of andere materialen aan staart of manen (extensions) en het wegknippen van delen van de manen, behalve ter breedte van maximaal 2 cm op de plaats van het kopstuk van het hoofdstel, of het wegknippen van haren bij de staartwortel is daarom niet toegestaan. Het gebruik van glittermateriaal en dergelijke is niet gewenst.

Meten voorafgaand aan de jury:
De paarden dienen voor opname en graadverhoging, voorafgaand aan de keuring gemeten te worden.

Onderbalkcijfers bij graadverhoging:
Paarden die worden gekeurd voor graadverhoging zullen worden voorzien van een waardering van de onderbalkkenmerken, rastype, bouw, beenwerk, stap en draf. Tot dusver werden de paarden voor graadverhoging niet becijferd. Deze wijziging geeft de fokker meer informatie over het paard. De cijfers worden na de keuring naar de eigenaren toegestuurd, samen met de factuur en de papieren, ze worden dus niet uitgereikt na de keuring.

‘Rondstappen’ op de keuringen “premiewaardige” paarden:
‘De inspectie wil paarden (een deel van de paarden die tijdens de individuele presentatie niet premiewaardig bevonden zijn) de kans geven zich op te waarderen via het in de groep rondstappen. De consequentie is dat paarden die uitgenodigd worden voor het rondstappen niet in alle gevallen (minimaal) een derde premie ontvangen.

Inlevering bewijs van inschrijving (geplastificeerd stamboekpapier):
Het bewijs van inschrijving van merries en ruinen die voor keuring worden aangeboden moet voor aanvang van de keuring van het betreffende paard worden ingeleverd zijn bij het secretariaat. Wanneer het papier niet voorafgaand aan de keuring bij het secretariaat wordt ingeleverd, kan het paard niet gekeurd worden op de keuring waarvoor het paard was aangemeld.

Ter info: Sport-, IBOP- en ABFP- gegevens in relatie tot het keuringsbeleid:
Gegevens van IBOP- en ABFP-testen worden bij het beoordelen van paarden tijdens een keuring meegenomen. De achtergrond hiervoor is dat een beoordeling in een verrichtingsonderzoek dichter bij het fokdoel staat dan een beoordeling aan de hand. In het fokdoel is immers aangegeven dat aanleg voor sport wordt nagestreefd. Een IBOP-, of een ABFP-test is hiervoor een nauwkeurigere voorspeller, dan een beoordeling aan de hand. Overigens worden de gegevens van een verrichtingsonderzoek alleen in positieve zin meegenomen. In de praktijk zullen de testgegevens alleen dan meegenomen worden in het geval een paard aan de hand matig beweegt en de testgegevens betere cijfers aangeven voor de basisgangen. Deze compensatie is uiteraard alleen van toepassing voor de beweging. Op de beoordeling van het exterieur hebben de verrichtingsonderzoeken geen invloed. Omdat de sportgegevens geen specifieke informatie bieden ten aanzien van de kwaliteit van de basisgangen worden deze NIET in de beoordeling tijdens een keuring meegenomen.

Boxen huren tijdens de fokdagen:
Tijdens de fokdagen is het mogelijk boxen te huren bij het FCD. Voor meer informatie
en reserveringen kunt u contact opnemen met Arie Koppert 06-57107970.

Voorwaarden voor deelname aan de fokdagrubrieken:
Een paard wat deelneemt aan een van de keuringsrubrieken dient in eigendom te zijn van een lid van It Fryske Greidhynder, de fokdagcontributie dient voldaan te zijn voorafgaand aan de fokdagkeuringen. Tevens dient de eigenaar lid te zijn van het KFPS. Dekhengsten zijn uitgesloten van deelname. Ook is het mogelijk een paard te laten keuren van niet leden tegen een vergoeding van €25.-. Deze paarden zijn uitgesloten voor het kampioenschap. Alleen paarden in eigendom van leden van It Fryske Greidhynder, die lid waren op 1 januari 2018, mogen deelnemen aan de kampioenskeuring. Hierbij is het eigendom, zoals vermeld staat in de fokdagcatalogus, leidend en moet de eigenaar, zoals aangegeven in de catalogus op 1 januari 2018 lid zijn van fokvereniging It Fryske Greidhynder.

Voor de fokdagen dient u zich in te schrijven via het opgave formulier in de OpTal of het opgaveformulier op onze website, via onderstaand emailadres of digitaal via het stamboek. Mocht u meer formulieren nodig hebben, dan kunt u deze zelf kopiëren. Formulieren welke niet volledig zijn ingevuld of te laat binnenkomen worden niet geaccepteerd. Een week na sluitingsdatum kunt u controleren op de website van het stamboek (www.kfps.nl) of het paard ook daadwerkelijk ingeschreven staat, zo niet dan kunt u binnen 2 dagen reageren en accepteren we inschrijvingen nog.

Uw inschrijving dient uiterlijk 28 juni in ons bezit te zijn van onze fokdagsecretaris:
Helga Flapper
De Warren 23
8406 AG Tijnje

Voor eventuele vragen of onduidelijkheden kunt u bellen of emailen:
Helga Flapper, tel.0513-571618 / 06-22498346
email: flapperhelga@gmail.com

of
bij een van de andere bestuursleden.

Vraagprogramma Fokdagen

25-7-2018 Let op: lees het laatste nieuwsbericht ivm de weersomstandigheden.

Vrijdagochtend 27 juli 2018. Aanvang 9.00 uur

PAVO/FRYSO BOKAAL Dressuuraanleg
Merries 4, 5 en 6 jaar
Hengsten/Ruinen 4, 5 en 6 jaar

Vrijdagmiddag 27 juli 2018. Aanvang 13.30 uur

Rubriek 1A: Premiekeuring Hengstveulens.
Rubriek 2A: Premiekeuring Merrieveulens.
Rubriek 7: Premiekeuring voor vier jaar en oudere stamboekmerries voor sterverklaring.
Rubriek 12: Premiekeuring voor 3 jaar en oudere veulenboekruinen voor opname en eventueel sterverklaring.
Rubriek 13: Premiekeuring van 4 jaar en oudere stamboekruinen voor sterverklaring.
Rubriek 14: Premiekeuring voor vier jaar en oudere sterruinen.

Rubriek 17: Dressuur onder het zadel ongeregistreerd. Na aanmelding wordt de betreffende B-proef toegezonden. Aanvang vanaf 14.00 uur.

LET OP: Premiekeuring voor drie jarige veulenboekmerries en vier jaar en oudere veulenboekmerries voor opname stamboek en eventueel sterverklaring worden ALLEEN ZATERDAG aangeboden.


Zaterdagochtend 28 juli 2018. Aanvang 8.30 uur

Rubriek 1: Premiekeuring Hengstveulens
Rubriek 2: Premiekeuring Merrieveulens
Rubriek 3: Premiekeuring Entermerries
Rubriek 4: Premiekeuring Twentermerries
Rubriek 5: Premiekeuring voor vier jaar en oudere veulenboekmerries voor opname stamboek en eventuele sterverklaring.
Rubriek 6: Premiekeuring van drie jarige veulenboekmerries voor opname stamboek en eventuele sterverklaring.
Rubriek 8: Premiekeuring vier t/m zesjarige stermerries.
Rubriek 9: Premiekeuring zeven jaar en oudere stermerries
Rubriek 10: Premiekeuring voor kroonmerries
Rubriek 11: Premiekeuring voor modelmerries

Zaterdagmiddag 28 juli 2018

Rubriek A:
Enkelspan tuigpaarden merries van 4 t/m 6 jaar voor de concourswagen voor uitzending naar de centrale keuring (PAVO/FRYSO BOKAAL Tuigaanleg; zie reglementen).

Rubriek B:
Enkelspan tuigpaarden hengsten en ruinen van 4 t/m 6 jaar voor de concourswagen voor uitzending naar de centrale keuring (PAVO/FRYSO BOKAAL Tuigaanleg; zie reglementen).

Rubriek C:
Fokdagrubriek bestgaand rijpaard VOOR ONGEREGISTREERDE WEDSTRIJDCOMBINATIES merries, hengsten en ruinen (ruiter of amazone kan maar 1 paard rijden in deze rubriek).

Rubriek D:
Fokdagrubriek bestgaand rijpaard VOOR GEREGISTREERDE WEDSTRIJDCOMBINATIES voor ALLE LEEFTIJDEN merries, hengsten en ruinen (ruiter of amazone kan maar 1 paard rijden in deze rubriek).

Rubriek E:
Fokdagrubriek Tuigen onder het zadel voor merries, ruinen en hengsten vanaf 4 jaar (ruiter of amazone kan maar 1 paard rijden in deze rubriek).

Om deel te nemen aan bovenstaande fokdagrubrieken in het middagprogramma, dient de rijder/amazone lid zijn van onze vereniging of de eigenaar van het gereden paard.


Zondag 29 juli 2018

Rubriek 16: Mennen (enkel-of dubbelspan) ongeregistreerd. Na aanmelding wordt de betreffende B-proef toegezonden. Aanvang vanaf 10.00 uur

Opgaveformulier middagprogramma zaterdag 28 juli

Het opgaveformulier voor het middagprogramma van de zaterdag 28 juli kunt u hier downloaden:

Opgaveformulier (doc bestand)

Aandachtspunten keuringsseizoen 2018

Zoals elk jaar is het afgelopen keuringsseizoen in het najaar uitgebreid geëvalueerd. De winter is gebruikt om verbeteringen door te voeren en alle regels en richtlijnen met betrekking tot keuringen nog eens grondig onder de loep te nemen. Vorig jaar is er in overleg met de fokverenigingen een uniforme procedure voor de kampioenskeuringen op fokdagen overeen gekomen. Dit is goed bevallen en wordt komend seizoen gehandhaafd. Dat geldt ook voor het omdraaien van de rubrieken Veulens en Graadverhoging indien deze in dezelfde keuringsbaan plaatsvinden. Door te beginnen met de stamboekmerries in deze banen vindt er minder stagnatie plaats. Vorig jaar zijn er cijferkaarten voor de rubrieken Graadverhoging en Stermerries en –ruinen geïntroduceerd. Deze worden komend keuringsseizoen wederom uitgedeeld. De cijfers worden tevens meegenomen in de fokwaardenschatting. Er zijn verbeterpunten doorgevoerd bij de Centrale Keuring die weliswaar nog niet allemaal zichtbaar zijn geworden i.v.m. het verplaatsen van de CK naar binnen vanwege de slechte weersomstandigheden (voorgenomen is om de keuringsbanen buiten groter te maken en het hekwerk te vervangen).

Keuringen
In het kader van doelmatigheid worden de keuringen na de IBOP en de keuring voor alleen stamboekopname geschrapt. Aan het einde van het keuringsseizoen in oktober komt er een extra na- en herkeuring bij voor de paarden van de laatste stamboekkeuring. De keuringen na de ABFP-testen blijven gehandhaafd van januari tot mei als de eerste stamboekkeuring begint. Daarna kunnen paarden op de reguliere keuringen worden aangeboden. Ermelo is als keuringslocatie komen te vervallen, deze stamboekkeuringen worden dit jaar in Nunspeet gehouden.

Veulenbeoordeling
Er wordt een aantal wijzigingen doorgevoerd in de beoordeling van de veulens.

Stap aangelijnd
De correlatie tussen de stap als veulen en de stap bij stamboekopname is laag. We denken de stap beter te kunnen beoordelen als de veulens aangelijnd worden voorgesteld in de stap. We hebben hier goede ervaringen mee tijdens de kampioenskeuringen van de veulens. Het is de bedoeling dat de voorbrenger zowel merrie als veulen leidt tijdens het stappen na het opstellen. Daarna kan het veulen los draven. Het is raadzaam dit thuis alvast te oefenen.

‘Ontwikkeling’ wordt ‘Beenwerk’
Beenwerk is een belangrijk kenmerk met betrekking tot het gebruik en de duurzaamheid. We namen dit onderdeel bij de veulens tot nu toe alleen mee in het cijfer voor de bouw. Dit is niet langer bevredigend. Ook willen we de beoordeling van veulens graag zoveel mogelijk gelijktrekken met de beoordeling van oudere paarden zodat we beter kunnen vergelijken. Daarom is besloten dat het cijfer voor ontwikkeling vervalt. Hiervoor in de plaats wordt het kenmerk beenwerk becijferd. Ontwikkeling en hoogbenigheid worden meegenomen in het cijfer voor de bouw. Aangezien veulens nog volop in de groei zijn, wordt bij de beoordeling van het beenwerk hoofdzakelijk gekeken naar de correctheid van het voorbeen (met uitersten frans en toontredend), de stand van het achterbeen (met uitersten sabelbenig en recht) en de hardheid van het beenwerk.

Beweging telt dubbel
Om de kwaliteit van de beweging meer tot uitdrukking te laten komen in de primering, tellen de stap en draf bij de veulens voortaan net als bij de oudere paarden dubbel mee ten opzichte van de exterieurcijfers (rastype, bouw, beenwerk). De bewegingseisen komen hierbij te vervallen.

Primering
De primering is afhankelijk van het totale puntenaantal dat wordt behaald voor de vijf kenmerken:
1e premie: ras+bouw+beenwerk + 2x stap + 2x draf ≥ 50 punten
2e premie: ras+bouw+beenwerk + 2x stap + 2x draf ≥ 46 punten en < 50 punten
3e premie: ras+bouw+beenwerk + 2x stap + 2x draf ≥ 40 punten en < 46 punten
geen premie: ras+bouw+beenwerk + 2x stap + 2x draf < 40 punten of als één (of meer) van de vijf kenmerken een 4 is of als twee (of meer) kenmerken een 5 zijn.

App lineair scoren
Het jurykorps gaat dit jaar met een app werken voor het lineair scoren en het verwerken van keuringscijfers. Waar de lineair scores nu nog handmatig op het stamboekkantoor worden verwerkt, kunnen deze middels de app digitaal worden gekoppeld aan het systeem waardoor keuringsresultaten nog sneller beschikbaar zijn.

Interpretatie lineair scoreformulier
Voor een juiste interpretatie van het lineair scoreformulier is het belangrijk te weten dat er gescoord wordt vanuit het rasgemiddelde en niet vanuit het gemiddelde van een bepaald kenmerk. Een score van 25 komt dus overeen met het rasgemiddelde. Soms is dit gelijk aan het gemiddelde van een kenmerk (bijvoorbeeld correctheid voorbeen) maar soms ook niet. Voor het kenmerk romprichting betekent bijvoorbeeld een score van 25 een iets neerwaartse romprichting aangezien het gemiddelde Friese paard heden ten dage nog iets neerwaarts gebouwd is. Een veel gemaakte interpretatiefout is dat men denkt dat een score van 25 overeenkomt met een exact horizontale romprichting, het midden van de twee uitersten ‘neerwaarts’ en ‘opwaarts’. In dit geval komt een score van 35 overeen met een exact horizontale romprichting, de scores 40 en 45 zijn voor een opwaartse romprichting. De gewenste scores per kenmerk worden aangegeven door de grijze vlakjes.

Correctheid stand achterbeen
Het achterbeen van het Friese paard wordt steeds meer sabelbenig. Het lineaire kenmerk Stand achterbeen is het enige kenmerk dat een negatieve (ongunstige) trend laat zien. Een sabelbenig of krom achterbeen is ongewenst i.v.m. gebruik (minder kracht ontwikkelen) en duurzaamheid (meer kans op slijtage). Dit geldt ook voor een recht achterbeen. Het is nodig om strenger te selecteren op kromheid (en rechtheid) van het achterbeen. De stand van het achterbeen krijgt daarom een grotere waarde binnen het samengestelde cijfer voor beenwerk. Alleen dan komt een te sabelbenig of te recht achterbeen voldoende tot uitdrukking in de waardering van het paard en dus de fokwaarden voor hengsten die sabelbenig of recht beenwerk vererven. Een uitpuiling aan de achterzijde van het pijpbeen net onder het spronggewricht is ongewenst, zeker als dit in combinatie met een sabelbenig achterbeen voorkomt.

Contact
Mochten er vragen zijn of zaken die u wilt bespreken, dan is de inspectie te bereiken via het mailadres inspectie@kfps.nl.
De inspectie wenst u veel succes en plezier toe het komende keuringsseizoen!

Heeft u vragen, tips of opmerkingen?

Indien u vragen, opmerkingen of tips voor ons heeft, laat het ons weten via één van de commissieleden van de fokdag of per email: fokdagcommissie@itfryskegreidhynder.nl.

Vrijwilligers gezocht

Het organiseren van de fokdagen is niet mogelijk zonder een grote groep vrijwilligers. Wilt u ons komen helpen, op wat voor manier dan ook, laat het ons weten via één van de commissieleden of per email: fokdagcommissie@itfryskegreidhynder.nl.

 

Mededeling inzake privacywet

Deelnemers, eigenaren – en fokkers – van de paarden zullen, tezamen met de paarden, vermeld worden in de uitslagen van de fokdagen van it Fryske Greidhynder. Deze uitslagen zullen openbaar gepubliceerd worden. Tijdens de fokdagen zullen er ook foto’s gemaakt worden. De foto’s kunnen gepubliceerd worden op onze website, www.itfryskegreidhynder.nl en in ons ledenblad “Op tal”. Ook kunnen zij voor andere verenigingsdoeleinden worden gebruikt.

Wanneer men bezwaar heeft tegen bovengenoemde publicaties, kan dit voor 25 juli 2018 kenbaar gemaakt worden via het e-mailadres: bestuur@itfryskegreidhynder.nl

Fokdagcatalogus

Download hier uw exemplaar van de fokdagcatalogus 2018